Natječaj za prijem 4 medicinske sestre/medicinska tehničarana određeno vrijeme

1. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme za prijam 4 (četiri) medicinske sestre/medicinska tehničara radi zamjene privremeno odsutnih radnika.