Natječaj za prijem 2 primalje-asistentice i 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

26. srpnja 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-01/23-03/40, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-14 od 07. srpnja 2023. godine, članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme primalje-asistentice — 2 izvršitelja/izvršiteljice i za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike — 2 izvršitelja/
izvršiteljice.