Odluka – radno mjesto 5 medicinskih sestara/medicinska tehničara

13. srpnja 2023.

Na osnovi članka 20. statuta nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 13. srpnja 2023. godine donio odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 5 (pet) medicinskih sestara/medicinska tehničara.