Odluka o poništavanju dijela natječaja za prijem 2 radilološka tehnologa

1. veljače 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, a nakon provedenog Natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. siječnja 2023. godine Odluku o poništavanju dijela natječaja, i to u dijelu pod točkom 1. za prijam 2 (DVA) RADIOLOŠKA TEHNOLOGA m|ž.