Predavanje o medicinskoj opremi

27. siječnja 2023.

U organizaciji tvrtke Meditex u četvrtak, 26. siječnja 2023.g. u Edukacijskoj dvorani Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar održano je predavanje s naglaskom na medicinsku opremu koju proizvodi tvrtka, prije svega riječ je o jednokratnoj medicinskoj opremi, sterilnim i nesterilnim proizvodima te izradi specijalnih proizvoda prema potrebama bolničkih i zdravstvenih ustanova. Na predavanju su prisustvovale medicinske sestre/tehničari sa različitih organizacijskih jedinica gdje su upoznati sa tehnološkim inovacijama i modernizacijom cjelokupnog poslovanja tvrtke.

Posted in Sestrinstvo