Poziv kandidatu – 2 primalje asistentice

18. siječnja 2023.

Informativni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidata koji je podnio potpunu i pravodobnu prijavu za natječaj za prijam 2 (dvije) primalje asistentice održat će se dana 24. siječnja 2023. godine u 09:30 sati.