Odluka o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

30. prosinca 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. prosinca 2022. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.