Zlostavljanje osoba starije životne dobi na području Osječko-baranjske županije

12. prosinca 2022.

Dana 11. listopada 2022. godine u 13:00 sati prema Planu trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, održano je predavanje na temu „Zlostavljanje osoba starije životne dobi na području Osječko-baranjske županije“, predavač Vesna Babić, mag.med.techn. Navedeno predavanje održano je uz pridržavanje epidemioloških mjera.