“Vratili smo se”

12. studenoga 2022.

U organizaciji Hrvatskog društva za hitnu i internističku intenzivnu medicinu u sklopu programa obljetnice pada grada, a pod motom „vratili smo se“prof.dr. Vladimir Gašparović nam je i ove godine doveo eminentne predavače iz područja hitne medicine. Predavanja su održana 11. i 12. studenog 2022. godine u Edukacijskoj dvorani Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, a predavači su bili: Prof.dr. Ilija Kuzman, prim.dr. Sandra Kinda, doc.dr. Boris Belev, akademik Bojan Jelaković, prof.dr. Hrvoje Gašparović, prof.dr. Vladimir Gašparović, dr.sc. Maja Baretić, prim.dr. Milivoj Novak, prim. Emil Kinda, prof. Igor Nikolić i doc.dr. Marko Kutleša.