Odluka o izabranim kandidatima po natječaju (psiholog)

18. listopada 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 17. listopada donio slijedeću odluku.