Odluka o poništenju natječaja

14. listopada 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), a nakon provedenog Natječaja, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 11. listopada 2022. godine slijedeću odluku.