Upravno vijeće
Predsjednik: GRGO SABLJIĆ, struč.spec.ing.sec.
Član: IGOR GAVRIĆ, mag.ing.prometa

Član:

Član:

Član:

NIKOLA VOLAREVIĆ, prof.

mr.sc. ANTO BLAŽANOVIĆ, dr.med.spec. patološke anatomije i sudske medicine

IVAN SIČANICA, bacc.med.techn.

 
 
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-