Upravno vijeće
Predsjednik: GRGO SABLJIĆ, struč.spec.ing.sec.
Član: David Vlajčić, mag. iur.
Član: Dr. sc. Darko Dimić

Član:

Član:

Član:

Mario Adamović, mag. iur.

mr.sc. ANTO BLAŽANOVIĆ, dr.med.spec. patološke anatomije i sudske medicine

IVAN SIČANICA, bacc.med.techn.

 
 
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-