Upravno vijeće
Predsjednik: Gordan Žanić, dipl.oec
Član: Marijana Balić, dipl.oec
Član: Tea Peko, dipl.oec.
Član: Jasna Rogić-Namačinski, spec. med. biokemije

Član:

Ivan Sičanica, bacc.med.techn.

 
 
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-