Upravno vijeće
Predsjednik: Gordan Žanić, dipl.oec
Član: Mr.sc. Stjepan Sučić
Član: Tea Peko, dipl.oec.

Član:

Član:

Mr.sc.Anto Blažanović

Ivan Sičanica, bacc.med.techn.

 
 
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-