Sestrinski kutak - Početna strana
Novosti - obavijesti
Dobrodošli
Provjera stanja bodova za medicinske sestre: http://www.hkms.hr/upute_za_provjeru_bodova.php
PALIJATIVA KAO PROFESIJA - 10 GODINA ISKUSTVA

U Rijeci, dana 5. listopada 2018. godine održan je forum „Palijativa kao profesija – 10 godina iskustva“, na navedenom forumu sudjelovale su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. v.pred., Mira Terzić, bacc.med.techn. i Ankica Vlačić, mag.med.techn.

 

 

"DA SE NE ZABORAVE DEVEDESETE DUBROVNIK 2018"

3. simpozij: "Da se ne zaborave devedesete Dubrovnik 2018" održate će se 30. studenog - 02. prosinca 2018. godine u Dubrovniku, Dvorana Ivana Pavla II, Poljana Paska Miličevića 1

 

 

6. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

U Mostaru, od 27. do 28. rujna 2018. godine, održan je 6. Simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, „Istraživanja u sestrinstvu - izazov i(li) preduvjet suvremenog sestrinstva“. Aktivno sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. v.pred. i Ankica Vlačić, mag.med.techn., na navedenom simpoziju prisustvovali su i Mira Terzić, bacc.med.techn., Nemanja Vojnović, bacc.med.techn. i Vedran Mešanović, med.techn.

Stručni radovi:

  • Bolnica Vukovar 1991. - 2018.
  • Spremnost bolnice Vukovar za prihvat migranata

Više o simpoziju...

SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA HKMS - PODRUŽNICE VSŽ

Dana, 20.9.2018. godine održan je  sastanak Izvršnog odbora HKMS – Podružnice Vukovarsko srijemske županije u Domu zdravlja Vinkovci. Dosadašnja predsjednica HKMS – Podružnice Vukovarsko srijemske županije, Dinka Kalaica, bacc.med.techn. odlazi u mirovinu, te je tijekom navedenog sastanka učinjena primopredaja službe novoj predsjednici Janji Stojanović, mag.med.techn., koja započinje obnašati gore navedenu funkciju s 1.10.2018.

 

 

PROMJENE U SUSTAVU PROVJERE BODOVA

Sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka, uvode se promjene u sustav za provjeru bodova.
Promjena će biti izvršena u petak, 21. rujna 2018. kad će sustav biti nedostupan od 12 do 19 sati.
Nakon promjene sustava (od 21. rujna 2018. iza 19 sati) svoje bodove moći ćete provjeriti tako da slijedite Upute za provjeru bodova.

UPUTE ZA PROVJERU BODOVA

Svoje bodove možete provjeriti tako da u polju Evidencijski broj korisnika upišete svoj evidencijski broj koji Vam je dodijeljen prilikom upisa u Registar i koji se nalazi na Vašoj članskoj iskaznici (Ev.Br./ID No), a u polju Zaporka unesite aktualnu zaporku koju ste do sada koristili (datum rođenja).

Budući da se mijenja sigurnosna politika,  potrebno je promijeniti aktualnu zaporku.

Nova zaporka se mora sastojati od minimalno šest znakova: velikih slova, malih slova i brojeva.

Nakon što zaporku uspješno promijenite,  u gornjem desnom kutu ekrana kliknite na link 'Bodovi' kako bi pristupili svojim bodovima.

Ukoliko ste zaboravili novu zaporku, na ekranu za unos korisničkih parametara kliknite na link 'Zaboravili ste zaporku'. Unesite evidencijski broj i pošaljite zahtjev za dodjelom privremene zaporke. Privremena zaporka bit će dostavljena putem Vaše e-mail adrese, ukoliko je ista evidentirana u Registru HKMS. Ako za uneseni evidencijski broj u Registru nije evidentirana e-mail adresa, molimo da na registar@hkms.hr pošaljete svoju e-mail adresu i evidencijski broj kako bi se adresa upisala u Registar HKMS. Nakon što na e-mail dobijete privremenu zaporku, prijavite se u sustav i izvršite promjenu zaporke sukladno novim pravilima. Novu zaporku (lozinku) znat ćete jedino Vi.

ZAHVALNICA

U subotu 1. rujna 2018. godine Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata Republike Hrvatske, Podružnica Krapinsko - zagorske županije, Ogranak Zabok dodijelila je dr.sc. Agnezi Aleksijević, mag.med.techn., v.pred., Pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo, Zahvalnicu za izniman angažman u pomoći u zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

 

 

GODIŠNJA SKUPŠTINA HKMS, PODRUŽNICE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Dana 29.08.2018. godine u Domu zdravlja Županja održana je Godišnja skupština HKMS, Podružnice Vukovarsko srijemske županije. Skupštini su prisustvovali iz Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred., Mira Terzić, bacc.med.techn., Ankica Vlačić, mag.med.techn. i Nemanja Vojnović, bacc.med.techn.

 

 

POZIV ZA SKUPŠTINU HKMS PODRUŽNICE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Dana 29.08.2018. godine (srijeda) u Domu zdravlja Županja, Franje Račkog 32, održat će se Godišnja skupština HKMS Podružnice Vukovarsko srijemske županije sa početkom u 13 sati.

Poziv možete preuzeti OVDJE.

PREDAVANJE U ILOKU

U Iloku, dana 20.7.2018. u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok, održano je predavanje prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre - 2018., na temu “Značaj dokumentiranja sestrinskih postupaka na primjeru OŽB Vukovar”. Aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred. i Ankica Vlačić, mag.med.techn.

 

 

23. STRUČNI SKUP MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA INTENZIVNE SKRBI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Na Brijunima, od 16. do 19.06.2018. godine održan je 23. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Aktivni sudionici bile su Nikolina Kesegić, bacc.med.techn. i Milica Damjanić, bacc.med.techn. s radom :" Zdravstvena njega bolesnika sa epiduralnim kateterom u jedinici intenzivnog liječenja OŽB Vukovar".

 

 

TEČAJ III KATEGORIJE

U Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana, dana 5.6.2018. godine održan je Tečaj III kategorije pod nazivom „Sestrinska dokumentacija u OŽB Vukovar“. Tijekom tečaja održana je i prezentacija predstavnice tvrtke Stome medical. Na tečaju su sudjelovale medicinske sestre i tehničari OŽB Vukovar i gosti iz Dom za starije i nemoćne osobe Ilok.

 

 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

U Vukovaru, dana 4.6.2018. u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, održana su predavanja prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre - 2018. Aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. v.pred. i Jelena Kalanj, bacc.med.techn s radom „ Komunikacija u psihijatriji“, te dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. v. pred. i Ivana Kvesić, bacc.med.techn. s radom “Otpusno pismo u funkciji unaprjeđenja zdravstvene njege - prikaz slučaja TPK“.

 

 

24. DANI PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA HUMS-A

U Biogradu na Moru, od 23 do 26.5.2018. održan je međunarodni kongresu 24. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a. Aktivni sudionici bili su Jelena Kalanj, bacc.med.techn., Ivan Sičanica, bacc.med.techn., Branislava Jurišić Maričić, bacc.occup.therap. i Jasminka Dedijer, med. techn. s radom “Otpusno pismo zdravstvene njege u funkciji poboljšanja kvalitete “ i e-posterom “ Kad riječi utihnu, glazba nas nosi”.

 

 

PRVI KIRURŠKI FORUM

U Vodicama, dana 18.5.2018. godine, održan je Prvi kirurški forum pod nazivom „Sigurnost kirurškog pacijenta-prevencija infekcije kirurške rane“. Aktivni sudionik bila je dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v. pred. s radom „Dokumentiranje sestrinskih postupaka u funkciji sprječavanja infekcija kirurških rana“ , na navedenom forumu prisustvovala je i Ankica Vlačić, mag.med.techn.

 

 

38. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI

U Osijeku dana 27.4.2018., održana je svečana 38. promocija doktora znanosti, na kojoj je promovirana i pomoćnica ravnatelja dr. sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. v. pred.

 

 

ZNAČAJ DOKUMENTIRANJA SESTRINSKIH POSTUPAKA NA PRIMJERU OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VUKOVAR I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA

U Vukovaru, dana 24.4.2018. u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, održano je predavanje prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre-2018., na temu „ Značaj dokumentiranja sestrinskih postupaka na primjeru Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana“. Aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred. i Ankica Vlačić, mag.med.techn.

 

 

NOĆ KNJIGE

Medicinske sestre Ružica Đurić, med.techn., Zvezdana Pinjuh, med.techn., Snježana Rohaček, bacc.med.techn., i dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., nazočile su obilježavanju Noć knjige 2018., u Školi „Andrija Štampar“ u organizaciji Društva za povijest sestrinstva HUMS-a i Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a. Tom prigodom Dr.sc. Agnezi Aleksijević, mag.med.techn., pomoćnici ravnateljice za sestrinstvo OŽB Vukovar., uručena je Zahvalnica za nesebičnu podršku pri osnivanju i radu Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a

 

 

22. SAJAM ZDRAVLJA U VINKOVCIMA 20.-22. TRAVNJA 2018. GODINE

U Vinkovcima, dana 20.4.2018. godine svečano je otvoren 22. Sajam zdravlja. Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, aktivno je sudjelovala na sajmu sa štandom na kojem su posjetitelji mogli: mjerili razinu šećera u krvi,  krvni tlak i tjelesnu težinu, informirati se o važnosti tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane i načinima zdravog življenja. U sklopu sajma održana su i stručna predavanja, aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn.,v. pred. i Ankica Vlačić, mag.med.techn. s radom „Informiranost pacijenata o pravima na zdravstvenu zaštitu u OŽB Vukovar“.

 

 

ERASMUS+ MASTERCLASS COURSES

.

 

OTPUSNO PISMO U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA ZDRAVSTVENE NJEGE - PRIKAZ SLUČAJA PACIJENTA S TPK

U Iloku, dana 16.4.2018. u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok, održano je predavanje prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre - 2018., na temu „.Otpusno pismo u funkciji unaprjeđenja zdravstvene njege - prikaz slučaja pacijenta s TPK“. Aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred. i Ivana Kvesić, bacc.med.techn.

.

 

PRAVILNIK O DODATNOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

TEČAJ O PRIMJENI OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU (GDPR)

U Zagrebu, dana 9.3.2018. godine, pri Zdravstvenom veleučilištu, organiziran je prvi tečaj stručnog usavršavanja u provedbi zaštite osobnih podataka pod nazivom: „Primjene opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka u zdravstvenom sustavu (GDPR)“. Voditelji tečaja bili su prof.dr.sc. Krešimir Rotim i doc.dr.sc. Petar Mišević, na tečaju su sudjelovale dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v. pred. i Ankica Vlačić, mag.md.techn.

Opća uredba

.

Na slici Ankica Vlačić, mag.med.techn., doc.dr.sc. Petar Mišević, dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v. pred. i Biljana Kurtović, mag.med.techn.

 

DOPRINOS MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KVALITETI SKRBI ZA HRVATSKOG BRANITELJA

U Zagrebu, 16.-17.2018. godine u Institutu za kulturu zdravlja, održana je edukacija - tečaj prve kategorije, u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara i Društva medicinskih sestara/tehničara domovinskog rata HUMS-a, pod nazivom „Doprinos medicinske sestre/teničara kvaliteti skrbi za hrvatskog branitelja“.
Aktivne sudionice bile su: dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred., Ankica Vlačić, mag.med.techn., Ivana Kvesić, bacc.med.techn.,  Elvira Capan, med.techn.

.

 

TWINNING PROJEKT

U Zagrebu, dana 15.3.2018. godine organizirana je dodjela certifikata za Edukaciju mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC. Ministarstvo zdravstva provelo je Twinning projekt zajedno sa Sjevernom Irskim partnerom NICO (Northern Ireland Co-Operation Overseas). Opći cilj projekta je poboljšanje zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj, dok je svrha projekta poboljšanje kvalitete obrazovanja medicinskih sestara i primalja trenirajući njihove mentore i poboljšanje mentorskog sustava. Twinning projekt zamišljen je kao potpora obrazovnom sustavu koji će potom biti osnova za poboljšanje sposobnosti, znanja i vještina medicinskih sestara i primalja u skladu sa zahtjevima EU regulative te nacionalnim strateškim prioritetima. Na svečanoj dodjeli certifikata bile su prisutne dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v. pred., Ivana Kvesić, bacc.med.techn. i Elvira Capan, med.techn., mentorski program završila je i dobila certifikata Ankica Vlačić, mag.med.techn.

KOMUNIKACIJA U PSIHIJATRIJI

U Iloku, dana 15.2.2018. u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok, održano je predavanje prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre - 2018., na temu „Komunikacija u psihijatriji“. Aktivni sudionici bili su dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred. i Jelena Kalanj, bacc.med.techn.

CRBSI - INFEKCIJE POVEZANE S VENSKIM KATETERIMA

U Vukovaru, dana 13.2.2018. u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana tvrtka Mediva, kojoj je osnovna djelatnost prodaja i distribucija opreme i potrošnog materijala za potrebe zdravstvenih ustanova, održala je prezentaciju na temu „CRBSI - Infekcije povezane s venskim kateterima“.

Istog dana održano je prvo predavanje prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre - 2018., u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana. Tema predavanja bila je "Sestrinska dokumentacija u funkciji unaprjeđenja sestrinske prakse u bolnici Vukovar", predavač dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred.

ZNANSTVENO STRUČNI SIMPOZIJ "DR. VLADIMIR EMEDI"

Povodom 26. Svjetskog dana bolesnika 11.2.2018. godine u organizaciji Lions kluba Vukovar i Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana u hotelu Lav održan je " 4. Znanstveno stručni simpozij dr. Vladimir Emedi". Aktivni sudionici bili su dr. sc. Agneza Aleksijević, mag. med. techn.,v. pred., Ankica Vlačić, mag. med. techn., Mirjana Konjević, bacc. med. techn. i Ivana Kvesić, bacc. med. techn. sa stručnim radom “ Informiranost pacijenata o njihovim pravima tijekom hospitalizacije“.

PROMOCIJA KNJIGE "VUKOVARSKA BOLNICA SVJETIONIK U POVIJESNIM OLUJAMA HRVATSKOGA ISTOKA"

Nakon izuzetno posjećene i dirljive premijerne promocije knjige „Vukovarska bolnica svjetionik u povijesnim olujama hrvatskoga istoka“  u dupkom punoj Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu. Predstavljena je i u Vukovaru na Tjednu sjećanja na Vukovar, u sklopu XIII. Znanstveno-stručnog simpozija „Ratna bolnica Vukovar 1991.g – dr. Juraj Njavro“.
Knjiga je nastala suradnjom Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog instituta za povijest, autora i povjesničar dr. sc. Ive Lučića,  predsjednika HLK-a i idejnog začetnika knjige dr. sc. Trpimir Goluža, urednika knjige prim. Ante – Zvonimir Golem,

„Knjigu o vukovarskoj bolnici izdali smo kako bismo demantirali i raskrinkali laži, da bismo golemo svjedočanstvo ljubavi spasili od zaborava te istinu o Vukovaru ostavili u nasljeđe budućim naraštajima“ kazao je dr. sc. Goluža na predstavljanju.

Na slici dr. sc. Trpimir Goluža, dr. Zoran Aleksijević, dr.sc. Agneza Aleksijević, dr. sc. Krešimir Luetić

SUDJELOVANJE NA TEČAJU TREĆE KATEGORIJE U POŽEGI

U Požegi dana 27.10.2017. godine održan je tečaj treće kategorije pod nazivom
"Predstavljanje i unaprjeđenje sestrinske dokumentacije" u organizaciji podružnice HUMS-a Požega i Opće županijske bolnice Požega, na navedenom tečaju  sudjelovale su medicinske sestre Martina Zaluški, Ivana Vasiljuk, Katarina Ujaković i Ankica Vlačić.

 

SUDJELOVANJE NA PRVOJ RODINOJ KONFERENCIJI O NOŠENJU DJECE “RODIN ZAMOTULJAK”

21. listopada 2017. godine

21. listopada održana je u Zagrebu Prva Rodina konferencija o nošenju djece “Rodin zamotuljak”. Prvostupnica sestrinstva Ružica Bušić i medicinska sestra Zrinka Barešić s Odjela pedijatrije sudjelovale su na konferenciji te usvojile nova znanja o dobrobiti nošenja djece. Usvojena znanja moći će primjenjivati kroz Savjetovalište za dojenje u sklopu Neonatološke ambulante i u radu s majkama i novorođenčadi na odjelu.

DONACIJA ODJELU PEDIJATRIJE OD ZAKLADE NOVO SUTRA

21. listopada 2017. godine

21. listopada u sklopu obilježavanja Dana Zaklade Novo Sutra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru, upravitelj Zaklade gospodin Davor Relatić, uručio je Odjelu pedijatrije OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donaciju kupnje uređaja, inkubatora za novorođenčad i dviju perfuzijskih pumpi. Pedijatrica Željka Nakić Merki, glavna sestra Odjela pedijatrije Ana Liović, te medicinske sestre Martina Zaluški, Tatjana Kulčicki i Kristina Markobašić sudjelovale su aktivno u obilježavanju Dana Zaklade. Djeca su imala priliku izmjeriti tjelesnu težinu i visinu i zasićenost krvi kisikom i naučiti kako previjati bebu. Pedijatrica Željka Nakić Merki zahvalila se Zakladi u ime Odjela pedijatrije vukovarske bolnice i ukratko objasnila važnost primljene donacije.

5. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
02. listopada 2017. godine

Agneza Aleksijević, Mira Terzić, Ankica Vlačić, Ivana Kvesić i Elvira Capan aktivno su sudjelovali s dva rada ispred OŽB Vukovar, te s jednim radom u suradnji Agneze Aleksijević i Ivone Ljevak, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru na 5. simpoziju medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Indikatori kvalitete zdravstvene njege“ u Mostaru 15. i 16. rujna 2017. godine.

Stručni radovi:

  • Dokumentiranje sestrinskih postupaka u operacijskim salama u funkciji poboljšanja kvalitete
  • Otpusno pismo zdravstvene njege u funkciji poboljšanja kvalitete
  • Usporedba sestrinskih kompetencija u okruženju sa i bez odgovarajuće pravne regulative

VI. KONGRES HUMS-a
26. lipnja 2017. godine

Agneza Aleksijević, Ankica Vlačić i Ivana Kvesić aktivni sudionici na 6. Kongresu HUMS-a u Opatiji od 15-18.6.2017., s četiri stručna rada. Predavanjima s ratnom tematikom su prisustvovali Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u pratnji pomoćnika ministra Dinka Tandare. Stručni radovi:

  • Sjećanje na poginule i nestale medicinske sestre i tehničare Ratne bolnice Vukovar 1991., (The memory of the dead and missing nurses / technicians War Vukovar hospital in 1991.)
  • Nezdravstveni djelatnici Ratne bolnice Vukovar 1991., (Non-medical Staff Killed in the Croatian War of Independence in Vukovar in 1991.)
  • Prikaz dokumentiranja sestrinskih postupaka u operacijskim salama, Overview of Documenting Nursing Procedures in the Operating Room
  • Otpusno pismo zdravstvene njege s operacijskim liječenjem prijeloma bedrene kosti; (Health Care Discharge Letter for a Patient with Surgical Treatment of Femur Neck Fracture)

Više slika sa ovoga događaja možete vidjeti OVDJE.

23. DANI PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA HUMS-a
08. lipnja 2017. godine

Djelatnici Odjela psihijatrije sudjelovali su na Međunarodnom kongresu - 23. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a koji se održavao od 24.do 27.5.2017. godine u hotelu Imperial na otoku Rabu.
Kao aktivni sudionici, Jelena Živković i Renato Firi prezentirali su rad u poster sekciji na temu „Uloga medicinske sestre i tehničara u procesu liječenja i rehabilitacije duševnih bolesnika te u prevenciji relapsa bolesti", te Ivan Sičanica i Mladen Blašković „Otpusno pismo zdravstvene njege pacijenta liječenog od alkoholizma“.

DAN SESTRINSTVA - SPOMEN NA UBIJENE I NESTALE MEDICINSKE SESTRE
15. svibnja 2017. godine

Medicinske sestre Agneza Aleksijević, Ankica Vlačić, Ana Liović i Ivana Kvesić u povodu Dana sestrinstva su obišle grbove, položile cvijeće i upalile svijeće medicinskim sestrama ubijenim u tijeku i poslije sloma obrane grada Vukovara Zdenki Miličević ubijena14.9.1991., Marici Stanek, ubijena 18.11.1991., Blanki Stefanjuk, ubijena u 2 mjesecu,1992., i prisjetili se nestalih kolega Marka Mandića i Ivana Baranjeka, kako bi očuvali uspomenu na nikad prežaljene i nikad zaboravljene nam drage kolegice i kolege.

SVEČANA AKADEMIJA DAN SESTRINSTVA
12. svibnja 2017. godine

Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo Međunarodni dan sestrinstva.

 

ZDRAVSTVENA PREVENTIVA BLIŽA GRAĐANIMA
08-15. svibnja 2017. godine

Nastavljajući svoju tradicionalnu djelatnost približavanja zdravstvene preventive građanima, vukovarski Crveni križ će Povodom Dana Europe i Tjedna Hrvatskog Crvenog križa od 8. do 15. svibnja, kao i obilježavanja Dana sestrinstva 12.05.2017. u središtu grada Vukovara od 10 do 12 sati organizirati svojim sugrađanima besplatnu kontrolu zdravlja, mjerenje tlaka i razinu šećera u krvi.

Istodobno, građanima je omogućeno da se o svojim zdravstvenim teškoćama savjetuju s liječnicima uz upute i savjete o preventivi.
Kontrolu i pregled  te savjetovanje obavit će stručna ekipa OŽB Vukovar, Ankica Vlačić, bacc.med.techn., Sandra Matanović, bacc.med.techn., i Renata Malekinušić, med.techn., pod stručnim nadzorom pomoćnice za sestrinstvo Agneze Aleksijević, dipl.med.techn., mag.med.techn. i dr. Mira Osmakčić specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, te predsjednika GDCK Vukovar dr. Vladislava Nadaša.

Starije vijesti možete vidjeti OVDJE.

Dobrodošli u "sestrinski kutak" Opće županijske bolnice Vukovar. Ovaj dio bolničkog weba mjesto je gdje želimo predstaviti medicinske sestre i tehničare naše ustanove, njihove zadaće, djelovanje, poslanje, njihovu humanost i predanost poslu koji rade.

Ovo je mjesto gdje čete moći naći informacije o počecima sestrinstva u Vukovaru, o djelovanju medicinskih sestara i tehničara kroz povijest, o njihovoj ulozi u skrbi za ranjene za vrijeme Domovinskog rata, o vremenu progonstva i povratka, o tome kako djelujemo danas, te o našim planovima i zadacima u budućnosti.

U cilju podizanja razine kvalitete informacija cijeniti ćemo Vaše ideje i prijedloge.

S poštovanjem

dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn.
pomoćnik za sestrinstvo OŽB Vukovar

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-