Sestrinski kutak
Web stranice medicinskih sestara i tehničara OŽB Vukovar
IZDAVAČ Opća županijska bolnica Vukovar
Županijska 35
tel: (+385) 032/441-024
fax: 032/441-024
UREDNIŠTVO

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn.
Ankica Vlačić, mag.med.techn.
Nemanja Vojnović, bacc.med.techn.
Domina Teklić, bacc.med.techn.
Jelena Kalanj, bacc.med.techn.
Željka Ašađanin, bacc.med.techn.

ADMINISTRATOR

Damir Matijašević

UČESTALOST OBJAVLJIVANJA po potrebi, minimalno jednom mjesečno
KONTAKTI e-mail: sestrinstvo.ozb.vu@gmail.com
tel: (+385) 032/452-020
fax: 032/341-971
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-