Sestrinski kutak - Edukacija
Program tečaja za radnike na poslovima čišćenja
  TEMA PREDAVAČ

siječanj 2013.

Zaštita na radu

Vladimir Kerek, dipl.ing.sig.

veljača 2013.

Mjere izolacije

Dinka Miholjčanin, dipl.med.techn.

ožujak 2013.

Smjernice za higijenu ruku

Tatjana Peranović, bacc.med.techn.

travanj 2013.

Bolničke infekcije u OŽB Vukovar u 2012.

Dinka Miholjčanin, dipl.med.techn.

svibanj 2013.

Komunikacijske vještine

Tatjana Peranović, bacc.med.techn.

lipanj 2013.

Dezinfekcija

Tatjana Peranović, bacc.med.techn.

srpanj 2013.

Sortiranje, transport i skladištenje rublja

Dinka Miholjčanin, dipl.med.techn.

kolovoz 2013.

Mjere izolacije

Ana Bedi, bacc.med.techn.

rujan 2013.

Zbrinjavanje medicinskog otpada

Agneza Aleksijević, dipl.med.techn.

listopad 2013.

Plan dezinfekcije visokorizičnog odjela

Vlatka Crnojević, bacc.med.techn.

studeni 2013.

Zadaće djelatnika na poslovima čišćenja u suzbijanju bolničkih infekcija

Agneza Aleksijević, dipl.med.techn.

prosinac 2013.

Čišćenje i održavanje laboratorija

Marija Kristić, lab.techn.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-