Sestrinski kutak - Edukacija
Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2012. godinu
17. siječnja 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 31. siječnja u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): PRAVILNIK O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE USTANOVE
Opis i cilj: PRIKAZATI STANDARDE KAKO BI ZDR.USTANOVA MOGLA RAZVITI, PRIMJENJIVATI I NEPREKIDNO ODRŽAVATI SUSTAV POBOLJŠANJA KVALITETE
Predavač (voditelj): MAŠA PUŠIĆ, mag.iur
DANIJELA DUHANAJ, bacc.ms
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
14. veljače 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 28. veljače u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Opis i cilj: PRIKAZATI SMJERNICE SZO ČIJA JE SVRHA SMANJENJE BROJA INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI
Predavač (voditelj): TATJANA PERANOVIĆ, bacc.ms
AGNEZA ALEKSIJEVIĆ, dipl.med.sr
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
13. ožujka 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 27. ožujka u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA U OŽB VUKOVAR
Opis i cilj: UPOZNATI MED. SR. S MOGUĆNOSTIMA I SPECIFIČNOSTIMA RAD.DIJAG. IZ KOJIH PROIZILAZE ZAHTJEVI U SMISLU PRIPREME BOLESNIKA KAO I ZADAĆE MED. SR. U SAMOM PROCESU ISTOG
Predavač (voditelj): AMIR DELIĆ, ing.med.rad.
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
3. travnja 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 17. travnja u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE KOD UMIRUĆEG BOLESNIKA
Opis i cilj: OBNOVITI ZNANJE O SKRBI ZA UMIRUĆEG BOLESNIKA
Predavač (voditelj): MARIJA KARLUŠIĆ, bacc.ms
VESNA BABIĆ, ms
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
15. svibnja 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 29. svibnja u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): ISKUSTVA U PRIMJENI PRILOGA SESTRINSKE DOKUMENTACIJE U OŽB VUKOVAR
Opis i cilj: PRIKAZATI REZULTATE I ANALIZU PROVEDENE ANKETEU OŽB VUKOVAR MEĐU MED.SR.U SVEZI S SR. DOKUMENTACIJOM
Predavač (voditelj): AGNEZA ALEKSIJEVIĆ, dipl.med.techn
DANIJELA DUHANAJ, bacc.ms
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
5. lipnja 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 19. lipnja u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): BONDING U RODILIŠTU OŽB VUKOVAR
Opis i cilj: PRIKAZATI ZADAĆE PRIMALJE KOD PRVOG KONTAKTA MAJKE I DJETETA, TE OBJASNITI PREDNOSTI KONTAKTA "SKIN TO SKIN" I "ROMING IN"
Predavač (voditelj): MIRA TERZIĆ, bacc.ms
IRENA PAP, primalja
ANA-MARIJA SMOLENICKI, primalja
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
11. rujna 2012. godine u 13:00 sati
   
Naziv teme (vrsta): KARCINOM CERVIKSA
Opis i cilj: PRIKAZATI NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA VEZANA ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU S NAGLASKOM NA RANO DIJAGNOSTICIRANJE
Predavač (voditelj): Dr.JOŠKO RINČIĆ, spec.ginekolog
Mr.sc.DOMAGOJ VIDOSAVLJEVIĆ, dr.med., spec.ginelolog
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
9. listopada 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 23. listopada u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): ZADAĆE MED.SR. U SOCIOTERAPIJSKIM POSTUPCIMA U LIJEĆENJU OBOLJELIH OD PTSP-a U DNEVNOJ BOLNICI
Opis i cilj: PRIKAZATI VAŽNOST PRISTUPA PACIJENTU S NAGLASKOM NA NJEGOVU OSOBNOST, A NE DIJAGNOZU SA SVRHOM BOLJEG TERAPIJSKOG UČINKA
Predavač (voditelj): JELENA KALANJ, bacc.ms.
AGNEZA ALEKSIJEVIĆ, dipl.med.techn.
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
13. studenog 2012. godine u 13:00 sati (ponovljeno predavanje 27. studenog u 15:00 sati)
   
Naziv teme (vrsta): VOJTA TERAPIJA
Opis i cilj: PRIKAZATI RANU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU NOVOROĐENČADI I DOJENČADI SA CENTRALNIM SMETNJAMA KRETANJA
Predavač (voditelj): ZDENKA FLORŠIĆ, bacc.phys.
VESNA JAGETIĆ, bacc.phys.
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
 
11. prosinca 2012. godine u 13:00 sati
   
Naziv teme (vrsta): KARCINOM ŽELUCA
Opis i cilj: PPRIKAZATI NAJNOVIJE SMJERNICE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU CA ŽELUCA
Predavač (voditelj): Dr.MLADEN UGLJAREVIĆ, spec.patolog
Mjesto održavanja: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-