Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
TORAKS 2017.
27. travnja 2017. godine

Dana 27.4.2017. godine Agneza Aleksijević mag. med. techn. viši pred., Ankica Vlačić bacc. med. techn. Marko Aleksijević, bacc. physioth. iz Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana Vukovar aktivno su sudjelovali s stručnim radom / Postupak provođenja mjera kontaktne izolacije u funkciji sigurnosti bolesnika na 7. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva „ Toraks 2017“ u Zagrebu.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-