Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
KONFERENCIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
27. ožujka 2017. godine

Medicinske sestre, Agneza Aleksijević, Ankica Vlačić, Jelena Živković, Mira Terzić i Karmela Maslovara iz OŽB Vukovar sudjelovale aktivno s dva stručna rada / Prikaz kategorizacije bolesnika s kolecistektomijom i Otpusno pismo zdravstvene njege pacijenta liječenog od shizofrenije na 16. Konferenciji medicinskih sestara i tehničara i 2. Konferenciji zdravstvenih profesija u Opatiji, od 20-21.3.2017. godine.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-