Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
50. SJEDNICA VIJEĆA HKMS
14. srpnja 2014. godine

Dana 11. srpnja 2014. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Hrvatske komore medicinskih sestara u Zagrebu održana je 50. sjednica Vijeća HKMS. Sastanku je u ime Opće županijske bolnice Vukovar bila nazočna glavna sestra bolnice Agneza Aleksijević, dipl.med.techn. Rasprava se vodila po slijedećim točkama dnevnog reda:

  1. Imenovanje člana Upravnog odbora Zaklade medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara
  2. Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara
  3. lzvješće Nadzornog odbora
  4. Razno

 

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-