Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI DIPLOMIRALI U 2013/14. GODINI
14. srpnja 2014. godine

Tijekom 2013. i 2014. godine diplomirali su:

  • Snježana Rohaček diplomirala u rujnu 2013. godine na temu "Uloga medicinske sestre pri sterilizaciji" – Prvostupnik sestrinstva
  • Ankica Vlačić diplomirala u listopadu 2013. godine na temu Zdravstvena njega babinjače nakon carskog reza" – Prvostupnik sestrinstva
  • Vesna Babić diplomirala u listopadu 2013. godine na temu " Medicinska sestra u ulozi zagovaranja prava pacijenata" – Prvostupnik sestrinstva
  • Marijana Ivančić diplomirala u prosincu 2013. godine na temu "Kulturološki i duhovni aspekti u trudnoći i porođaju u Kršćanstvu i Islamu – Primalja i holistički pristup"- Prvostupnik primaljstva
  • Katarina Ujaković diplomirala u siječnju 2014. godine na temu "Zdravstvena njega bolesnika sa dekubitusom" – Prvostupnik sestrinstva
  • Saša Piljaš diplomirao u ožujku 2014. godine na temu "Trijaža pacijenata u hitnom prijemu" – Prvostupnik sestrinstva
  • Mara Bakač diplomirala u ožujku 2014. godine na temu "Kvaliteta radnog života medicinskih sestara" – Magistra sestrinstva
  • Marija Ćuk diplomirala u travnju 2014. godine na temu "Uloga medicinske sestre pri sterilizaciji" – Prvostupnik sestrinstva

 

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-