Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
PREDAVANJE U OKVIRU TRAJNE EDUKACIJE MEDICINSKIH SESTARA
04. lipnja 2014. godine
U okviru trajne edukacije medicinskih sestara i tehničara u Edukacijskoj dvorani OŽB Vukovar 04. lipnja 2014. godine održano je predavanje "ORGANIZACIJA PALIJATIVNE SKRBI NA PODRUČJU VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE I ZADAĆA MEDICINSKE SESTRE U PALIJATIVNOJ ZDRAVSTVENOJ SKRBI". Predavačice su bile Ahnetka Stjepanović, bacc.med.techn. i Dunja Raguž, bacc.med.techn.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-