Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
DIPLOMIRANI PRVOSTUPNICI I MAGISTRI
04. listopada 2013. godine

Mirjana Mate-Ello, primalja zaposlena na Odjelu za ginekologiju i porodiljstvo dana 18. rujna 2013. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci i stekla akademski naziv Prvostupnica primaljstva.

Marija Karlušić diplomirqala je 12. rujna 2013. godine na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstvo s temom "Stavovi medicinskih sestara prema skrbi za umirućeg bolesnika" i stekla akademski naziv magistra sestrinstva.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-