Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
1. KONFERENCIJA MEDICINSKIH SESTARA DRUŠTVA ZA KVALITETU HUMS-a
17. listopada 2012. godine

Dana 17. listopada 2012. godine u Zagrebu u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" održana je 1. konferencija medicinskih sestara Društva za kvalitetu koje djeluje pri Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, na temu: "Kvaliteta zdravstvene njege je odgovornost prema društvu - Medicinska sestra u Jedinici za kvalitetu".

Konferencija je bila namijenjena medicinskim sestrama koje rade u Jedinicama za kvalitetu, sestrama za intrahospitalne infekcije, glavnim sestrama zdravstvenih ustanova, kao i svim ostalim zainteresiranim medicinskim sestrama.

Na skupu su nazočili mnogi ugledni gosti, kako bi pozdravili i poduprli rad medicinskih sestara u JZK mr.sc. Marijan Cesarik, zamjenik Ministra zdravlja Republike Hrvatske, Renato Mittermayer, dr.med., ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Mirjana Dumančić, bacc.med.techn, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS).

Prikazana su dosadašnja iskustva medicinskih sestara u radu Jedinice za kvalitetu. Predsjednica Österreichische Gesellschaft für Dekubitusprävention - APUPA Zita Kis Dadara, MSc, informirala je skup o Prvom Svjetskom danu dekubitusa, te predložila aktivno sudjelovanje medicinskih sestara Hrvatske u praćenju dekubitusa.

Našu ustanovu predstavljali su Agneza Aleksijević dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, te Danijela Duhanaj, bacc.med.tehn., medicinska sestra u JZK koja je ujedno i član Izvršnog odbora Društva za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara s temom: "Implementacija e-njege u OŽB Vukovar".

Zaključak konferencije je da bi kvalitetu mogli osigurati potrebno je definirati kvalitetu koja se želi postići, postaviti standarde koji zadovoljavju postizanje željene kvalitete i postaviti sustav nadzora zadovoljenju tih standarda.

Pripremile: Agneza Aleksijević, dipl.med.techn., glavna sestra bolnice i Danijela Duhanaj, bacc.med.techn., Jedinica za kvalitetu


PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-