Sestrinski kutak - Novosti/obavijesti
5. KONGRES UMSTHN S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM: "NEUROZNANOST - IZAZOVI ZA SESTRINSTVO U SLJEDEĆEM DESETLJEĆU"
22. rujna 2012. godine

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske održan je 5. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, u Opatiji u Hotelu Milenij, od 19. do 22. rujna 2012. godine. Glavna tema Kongresa bila je: "Neuroznanost - izazovi za sestrinstvo u sljedećem desetljeću".

Kongres je okupio mnoge priznate stručnjake iz Republike Hrvatske, Europe, Sjedinjenih Američkih Država i susjednih nam zemalja. Program kongresa odvijao se u obliku plenarnih predavanja, postera i radionica. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Kao aktivne sudionice našu ustanovu sa poster prezentacijom predstavili su Agneza Aleksijević dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, te Danijela Duhanaj, bacc.med.tehn., medicinska sestra u JZK. Moderno doba informatizacije na razne načine dotaklo je sve zdravstvene strukture pa tako i sestrinstvo. Obzirom na različitost i brojnost sestrinskih zapisa, pravovremeno i primjerno pronalaženje ranije pohranjenih podataka ima veliki utjecaj na poboljšanje kvalitete zdravstvene njege. Preduvjeti za uspješno uvođenje kompjuterizirane sestrinske dokumentacije su standardizacija sestrinske nomenklature, prihvatljivost, edukacija korisnika, tehnički i organizacijski preduvjeti. Provedenim istraživanjem željeli smo prikazati iskustva medicinski sestara na Odjelu neurologije u primjeni sestrinske dokumentacije u električkom obliku te mogućnosti koje pruža e-njega.

Pripremile: Agneza Aleksijević, dipl.med.techn., glavna sestra bolnice i Danijela Duhanaj, bacc.med.techn., Jedinica za kvalitetu


PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-