Početna strana > Odjel za radiologiju
Odjel za radiologiju - Početna strana
Dobro došli na stranice Odjela za radiološku dijagnostiku NMB Vukovar. Prije svega nekoliko rječi o Radiologiji. Radiologija je znanost koja se bavi dijagnostikom i terapijom, te pri tome koristi ionizirajuće(röntgensko) zračenje. Ne primarno na svim pretragama, recimo, na ultrazvuku ili na magnetnoj rezonanciji se uopće ne koristi zračenje, nego se drugim metodama dobije snimka željenog dijela tijela.
Mi se bavimo dijagnostičkim dijelom radiologije. To podrazumjeva korištenje klasičnog RTG uređaja za snimanje lokomotornog sustava i pluća, dijaskopski uređaj, mamografski uređaji koji se koriste za dijagostiku bolesti dojke, CT uređaj, UZV uređaji na kojima se radi kompletan pregled abdomena, lokomotornog sustava, color doppler, uređaj za MR, a kojemu obavljamo gotovo sve preglede koji se danas mogu obavljati.
Na odjelu radi četiri liječnika, specijalista radiologije, deset inžejera medicinske radiologije, te administrativno osoblje. Na specijalizaciji imamo još pet liječnika koji će se po svršetku specijalizacije zaposliti na našem odjelu. Posebice je važno naglasiti izvrsnu povezanost Odjela za radiološku dijagnostiku s KBC Osijek, te izvrsnu suradnju liječnika i inženjera.
Osoblje odjela je uvijek na usluzi pacijentima, te se trudimo uvijek izlaziti u susret, u granicama naših mogućnosti. Kako pacijenti kod nas dolaze u strahu od dijagostičkog rezultata, neupućeni u tijek pretraga, mi smo tu uvijek da pomognemo i odgovorimo na upite.
Na odjelu radi školovano, specijalizirano osoblje koje će se pobrinuti da se pretraga obavi sa što manjom količinom zračenja, da se zaštite dijelovi tijela od nepotrebnog izlaganja zračenju, te da se pacijent osijeća sigurnim.
Prije određenih pretraga pacijenti će morati odgovoriti na par pitanja koja su uglavnom vezana za alergije, stoga je važno naglasiti svaku alergiju (pri aplikaciji kontrastih sredstava postoji šansa za alergijsku reakciju, davanjem valjanih informacija prije pretrage smanjujete mogućnost da nešto previdimo!) Više o tome pogledajte na uputama za pacijenta.
Uvijek se vodite mišlju da SMO MI OVDJE ZBOG VAS!
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-