Početna strana > Opći i pravni poslovi

Natječaji / javni pozivi

17. lipnja 2022. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje:


01. lipnja 2022. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i odobrenom Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


09. veljače 2022. godine

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/22-03/13, urbroj: 534-04-1-1/3-22-02 od 20. siječnja 2022. godine, članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 24. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Vršitelj dužnosti ravnatelja Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje slijedeći:


13. siječnja 2022. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 85. stavka 4. i članka 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18., 125/19. i 147/20.), članaka 21., 22. i 23. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Upravno vijeće Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar raspisuje:


28. srpnja 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2021. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/21-01/140, URBROJ: 534-07-2-3/7-21-03 od 07. lipnja 2021. godinete, suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske klasa: 131-01/21-02/30, urbroj: 534-07-2-3/2-21-02 od 28. svibnja 2021. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


28. srpnja 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-02/13, urbroj: 534-04-1-1/3-21-5 od 01. srpnja 2021. godine privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


25. lipnja 2021. godine

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-03/160, urbroj: 534-04-1-1/4-21-07 od  04. lipnja 2021. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-03/160, urbroj: 534-04-1-/3-21-08 od 15. lipnja 2021. godine, članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar I članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedeći


24. lipnja 2021. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 26.05.2021. godine u Narodnim novinama (NN 57/21) održat će se:


18. lipnja 2021. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 26.05.2021. godine u Narodnim novinama (NN 57/21) održat će se:


28. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


26. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje slijedeći:


23. travnja 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/21-02/13, URBROJ: 534-04-1-1/2-21-3 od 15. travnja 2021. godine, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


8. ožujka 2021. godine

Temeljem Pravilnika o pripravničkorn stažu zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 2/11 i 14/13), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine" broj 124/13) te suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/20-02/15, urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. godine, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


28. veljače 2021. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01120-011201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje


22. prosinca 2020. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 09.12.2020. godine u Narodnim novinama (NN 136/20), za prijam 6 (šest) medicinskih sestara/medicinskih tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 28. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati.


09. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Odluke Upravnog vijeća, suglasnosti Ministarstva zdravstva, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje slijedeći:


16. listopada 2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/20-01/201, Urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, objavljuje slijedeći:


25. rujna 2020. godine

Temeljem Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 2/11 i 14/13), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine" broj 124/13) te suglasnosti Ministarstve zdravstva klasa: 100-01/20-02/01, urbroj: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedeći:


14. siječnja 2020. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 03.01.2020. godine u Narodnim novinama (NN 2/20), za prijem 3 (tri) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 21. siječnja 2020. godine (utorak) u 10.00 sati.


03. siječnja 2020. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje slijedeći:


10. prosinca 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 13.11.2019. godine u Narodnim novinama (NN 109/19), za prijem 4 (četiri) pomoćna radnika/ce na čišćenju na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 18. prosinca 2019. godine (srijedu) u 09.00 sati.


09. prosinca 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 13.11.2019. godine u Narodnim novinama (NN 109/2019), za prijem 3 (tri) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 16. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati.


13. studenog 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje slijedeći:


30. listopada 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/19-01/146, Urbroj: 534-03-2-2/3-19-07 od 11. lipnja 2019. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


19. srpnja 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 12.07.2019. godine u Narodnim novinama (NN 59/2019), za prijem 4 (četiri) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 25. srpnja 2019. godine (četvrtak) u 10.00 sati.


12. srpnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje slijedeći:


03. srpnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/19-01/146, Urbroj: 534-03-2-2/3-19-7 od 11. lipnja 2019. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


24. lipnja 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 14.06.2019. godine u Narodnim novinama (NN 59/2019), za prijem 3 (tri) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika odrzat ce se dana 03. srpnja 2019. godine (srijeda) u 10.00 sati.


14. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


22. svibnja 2019. godine

Temeljem Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN broj 2/11 i 14/13), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN broj 124/13) te suglasnosti Ministarstva zdravstva od 18. travnja 2019. godine, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje slijedeći:


17. svibnja 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 03.05.2019. godine u Narodnim novinama (NN 45/2019), za prijem 1 (jednog) prvostupnika informatike na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika


03. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


19. travnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2018. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/18-01/147, Urbroj: 534-03-2-2/3-18-2 od 25. svibnja 2018. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


10. travnja 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 29.03.2019. godine u Narodnim novinama (NN 32/2019), za prijem 1 (jednog) zdravstveno-laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika


09. travnja 2019. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 29.03.2019. godine u Narodnim novinama (NN 32/2019), za prijem 5 (pet) medicinskih sestara/medicinskih tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


29. ožujka 2019. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


28. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2018. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/18-01/147, Urbroj: 534-03-2-2/3-18-2 od 25. svibnja 2018. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


03. prosinca 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 14.11.2018. godine u Narodnim novinama (NN 100/2018), za prijem 3 (tri) stručna/e prvostupnika/ce fizioterapije, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


14. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


07. studenoga 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 24.10.2018. godine u Narodnim novinama (NN 94/2018), za prijem 3 (tri) stručna/e prvostupnika/ce fizioterapije, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


05. studenoga 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 24.10.2018. godine u Narodnim novinama (NN 94/2018), za prijem 4 (četiri) medicinske sestre/medicinska tehničara i 1 (jednog) stručnog prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


02. studenoga 2018. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. 57/12, 120/12 i 16/17), te suglasnosti Ministarstva zdravstva od 16. ožujka 2018. godine, ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje slijedeći:


29. listopada 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 17.10.2018. godine u Narodnim novinama (NN 92/2018), za prijem 3 (tri) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


24. listopada 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


17. listopada 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


03. listopada 2018. godine

Temeljem Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ("N.N." br. 2/11 i 14/13), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("N.N." broj 124/13) te suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 023-03/18-01/48, urbroj: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018. godine i odluke Ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje:


07. rujna 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2018. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/18-01/147, Urbroj: 534-03-2-2/3-18-2 od 25.svibnja 2018. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


03. rujna 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 22.08.2018. godine u Narodnim novinama, za prijem 2 (dvije) medicinske sestre/medicinska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


22. kolovoza 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


12. srpnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječa objavljen 20.06.2018. godine u Narodnim novinama, za prijem 3 (tri) administrativna tajnika, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika


09. srpnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natiečaj objavljen 20.06.2018. godine u Narodnim novinama (NN 56/18), za prijem 1 (jednog) upravnog referenta na odredeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika


05. srpnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natiečaj objavljen 20.06.2018. godine u Narodnim novinama (NN 56/18), za prijem 2 (dvije) medicinske sestre/tehničara na odredeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika


20. lipnja 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


05. lipnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 23.05.2018. godine u Narodnim novinama (NN 47/18), za prijam 2 (dva) stručna prvostupnika/prvostupnice radiološke tehnologije na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.


23. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


14. svibnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 18.04.2018. godine u Narodnim novinama (NN 36/18), za prijam 4 (četiri) medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.


04. svibnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 18.04.2018. godine u Narodnim novinama (NN 36/18), za prijam 1 (jednog/e) stručnog prvostupnika/prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.


18. travnja 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


06. travnja 2018. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 30.03.2018. godine u Narodnim novinama (NN 30/18), za prijam 1 (jednog/e) stručnog prvostupnika/prvostupnice fizioterapije na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.


30. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


28. veljače 2018. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/17-01/121, Urbroj: 534-03-2-2/3-17-3 od 28.kolovoza 2017. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


29. prosinca 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 20.12.2017. godine u Narodnim novinama (NN 127/17), za prijam 1 (jednog) stručnog prvostupnika/prvostupnice medicinko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


28. prosinca 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 08.12.2017. godine u Narodnim novinama (NN 122/17), za prijam 8 (osam) medicinskih sestara/tehničara i 1 (jedne) primalje asistentice na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


20. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


08. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/17-01/121, Urbroj: 534-03-2-2/3-17-3 od 28.kolovoza 2017. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


08. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


06. prosinca 2017. godine

Ovom prilikom pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natjačaj za prijem (1) jednog stručnog prvostupnika radiološke tehnologije na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.


22. studenog 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


12. rujna 2017. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. 134/12 i 8/13), te suglasnosti Ministarstva zdravstva od 13. siječnja 2017. godine, ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 11. rujna 2017. godine, objavljuje slijedeći:


07. rujna 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/17-01/121, Urbroj: 534-03-2-2/3-17-3 od 28.kolovoza 2017. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


10. srpnja 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 09.06.2017. godine u Narodnim novinama (NN 55/17), za prijem 10 (deset) pomoćnih radnika na neodređeno vrijeme održat će se dana 14. srpnja 2017. godine (petak) u 08:00 sati


09. lipnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Upravnog vijeća, suglasnosti Ministarstva zdravstva, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 07. lipnja 2017. godine, objavljuje slijedeći:


07. lipnja 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bithin za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 19.05.2017. godine u Narodnim novinama (NN 48/17), za prijem na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se:


19. svibnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


28. travnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


07. travnja 2017. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravstva od 13. siječnja 2017. godine, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana objavljuje:


15. ožujka 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Upravnog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 10. ožujka 2017. godine, objavljuje sljedeći:


21. veljače 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 03.02.2017. godine u Narodnim novinama (NN 14/17), za prijem 4 (četiri) medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj za prijem 1 (jednog) farmaceutskog tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


21. veljače 2017. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 03.02.2017. godine u Narodnim novinama (NN 4/17), za prijem 1 (jednog) radnika Odsjeka za dijetetiku i prehranu - magistra prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme.


16. veljače 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje natječaj za primitak u radni odnos na neodredeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz Interne medicine (1 izvršitelj) i Neurologije (1 izvršitelj)


07. veljače 2017. godine

Poziv na razgovor svim kandidatima koji su prijavljeni na Natječaj za specijalizaciju iz opće kirurgije:


03. veljače 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namješnamještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


13. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-4 od 05.srpnja 2016. godine i odobrenja dopune plana Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-8 od 16.studenog 2016. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


13. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namješnamještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


13. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Upravnog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 09. siječnja 2017. godine, objavljuje sljedeći:


12. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-4 od 05.srpnja 2016. godine i odobrenja dopune plana Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-8 od 16.studenog 2016. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


09. studenog 2016. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana broj: UV-07/2016-6 od 27. listopada 2016. godine objavljujemo:


24. listopada 2016. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. 134/12 i 8/13), te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 18. travnja 2016. godine, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 19. listopada 2016. godine, objavljuje slijedeći:


20. listopada 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-4 od 05.srpnja 2016. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


20. listopada 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, članka 2. stavak 1. točka 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/2016), te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namješnamještenike u javnim službama, vršiteljica dužnosti ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


26. rujna 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Suglasnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje klasa: 131-01/16-01/94, urbroj: 338-01-22-16-145 od 02. rujna 2016. godine, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


26. rujna 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Suglasnosti Ministarstva zdravlja klasa: 100-01/16-03/12, urbroj: 534-04-1-1-16-16 od 26. kolovoza 2016. godine, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


07. rujna 2016. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj za prijem 5 (pet) medicinskih sestara/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


05. rujna 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja dopune plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/16-01/63, Urbroj: 534-04-1-2/2-16-6 od 17. kolovoza 2016. godine, te odredbi pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 83/15) v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


25. kolovoza 2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, članka 2. stavak 1. točka 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (N.N. 70/2016), te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, objavljuje slijedeći:


03. lipnja 2016. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13), te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 18. travnja 2016. godine, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, dana 19. svibnja 2016. godine, objavljuje slijedeći:


02. svibnja 2016. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj za prijem 2 (dva) zdravstveno-laboratorijska tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


21. travnja 2016. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Sanacijskog vijeća, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i najmještenike u javnim službama, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 15. travnja 2016. godine, objavljuje sljedeći:


03. ožujka 2016. godine

Poziv kandidatima koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (1) jednog magistra psihologije i (1) jednog magistra socijalnog rada na informativni razgovor.


10. veljače 2016. godine

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj za prijem 10 (deset) medicinskih sestara/tehničara, 1 (jednog) prvostupnika sestrinstva i 1 (jedan) zdravstveno-laboratorijski tehničar na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.


28. siječnja 2016. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Sanacijskog vijeća, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i najmještenike u javnim službama, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 25. siječnja 2016. godine, objavljuje sljedeći:


04. prosinca 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2015. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/15-01/113, Urbroj: 534-04-1-2/2-15-2 od 20. svibnja 2015. godine, te odredbi pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 30. studenog 2015. godine, objavljuje sljedeći:


03. prosinca 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 27. studenog 2015. godine, objavljuje sljedeći:


22. listopada 2015. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana objavljuje:


02. rujna 2015. godine

Povjerenstva za prodaju pokretnina u vlasništvu OŽB Vukovar održanog dana 31. kolovoza 2015. godine, u prostoriji za sastanke OŽB Vukovar, Vukovar, Županijska 35, s početkom u 12 sati.


03. kolovoza 2015. godine

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz patologije (sa akreditacijskim podrucjem citopatologije) da se dana 11. kolovoza 2015. godine u 9,00 sati jave na informativni razgovor.


31. srpnja 2015. godine

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (1) jednog stručnog prvostupnik/ca radiološke tehnologije i (2) dvije primalje na određeno vrijeme, da se dana 07. kolovoza 2015. godine u petak u 10,00 sati jave na informativni razgovor.


28. srpnja 2015. godine

Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 28. srpnja 2015. godine objavljuje:


21. srpnja 2015. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana objavljuje:


21. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovara za službenike i namještenike u javnim službama, Sanacijski upravitelj Opće županijeke bolnice Vukovar dana 21. srpnja 2015. godine, objavljuje:
 • 1 (jedan) stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije i
 • 2 (dvije) primalje


14. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i dopune Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar objavljuje:
 • patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije) - 1 izvršitelj
 • medicinske biokemije i laboratorijske medicine - 1 izvršitelj


30. lipnja 2015. godine

Ovom prilikom pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (1) jednog zdravstveno-laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme, da se dana 03. srpnja 2015. godine u petak u 09,00 sati jave na informativni razgovor, kojom prilikom će se provesti i testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, u Opću županijsku bolnicu Vukovar, u Salu za sastanke Opće županijske bolnice Vukovar, Županijska 35


15. lipnja 2015. godine

Ovom prilikom pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (2) dva prvostupnika sestrinstva i (10) deset medicinskih sestara/tehničara na određeno vrijeme, da se dana 30. lipnja 2015. godine u utorak u 11,00 sati jave na informativni razgovor, kojom prilikom će se provesti i testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, u Opću županijsku bolnicu Vukovar, u Salu za sastanke Opće županijske bolnice Vukovar, Županijska 35


01. lipnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 01. lipnja 2015. godine objavljuje slijedeći

20. svibnja 2015. godine

Ovim putem pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na Natječaj za prijem 1 (jedne) medicinske sestara/tehničara i 1 (jednoq) prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika da se dana 25. svibnja 2015. godine u 9,00 sati jave na informativni razgovor, kojom prilikom će se provesti i testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta u Opću županiisku bolnicu Vukovar, u Salu za sastanke Opće županiiske bolnice Vukovar, u Vukovaru, Zupanijska 35.


27. travnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 17. travnja 2015. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 27. travnja 2015. godine objavljuje:
1 (jednog ) prvostupnika/ce sestrinstva i
1 (jedne ) medicinske sestre/medicinskog tehničara

01. travnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 25. ožujka 2015. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 01. travnja 2015. godine, objavljuje:

13. travnja 2015. godine

prijavljenim kandidatima na natječaj za prijem radnika – medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika

01. travnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 25. ožujka 2015. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 01. travnja 2015. godine, objavljuje:

23. ožujka 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i suglasnosti Ministarstva zdravlja, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 23. ožujka 2015. godine objavljuje:

26. veljače 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01114-01195,Ur.broj: 534-07-1-2-112-142 od 28. ožujka 2014. godine i dopune Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01114-01195,Ur.broj: 53407-1-2-112-14-5 od 24. listopada 2014. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 154108), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 26. veljače 2015. godine, objavljuje:

20. veljače 2015. godine

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (l) jednog prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme, da se dana 24. veljače 2015. godine u utorak u 09,00 sati jave na informativni razgovor.


10. veljače 2015. godine

Pozivaju se svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na Natječaj za (l) jednog doktora medicine, specijaliste opće kirurgije na neodređeno vrijeme da se dana 12. veljače 2015. godine u četvrtak u 14,00 sati jave na informativni razgovor.


09. veljače 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i suglasnosti Ministarstva zdravlja, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar objavljuje:

Za prijem radnika u radni odnos na neodredeno vrijeme raspisuje se natjecaj za sljedeca radna mjesta:

 • Doktor medicine, specijalist pedijatrije (m/ž) - 2 izvršitelja

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 • Specijalist medicinske biokemije (m/ž) - 1 izvršitelj

22. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 26. studenog 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 22. siječnja 2015. godine objavljuje:

Opća županijska bolnica Vukovar raspisuje natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 • 1 (jednog ) doktora medicine specijaliste opće kirurgije
 • 2 ( dva ) doktora medicine specijaliste radiologije
 • 1 (jednog ) doktora medicine specijaliste kliničke citologije
 • 1 (jednog ) doktora medicine specijaliste psihijatrije

10. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 26. studenog 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 10. prosinca 2014. godine, objavljuje:

 • 5 ( pet ) medicinskih sestra/tehničara i
 • 2 ( dva ) prvostupnika sestrinstva

08. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 28. listopada 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 08. prosinca 2014. godine objavljuje:

 • 1 (jednog ) magistra logopedije

06. studeni 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar,djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i dopune Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar objavljuje:

1.

 • hitne medicine - 3 izvršitelja
 • opće interne medicine - 1 izvršitelj
 • opće kirurgije - 2 izvršitelja
 • pedijatrije - 1 izvršitelj
 • psihijatrije - 1 izvršitelj
 • fizikalne medicine i rehabilitacije - 1 izvršitelj
 • reumatologije - 1 izvršitelj
 • patologije (sa akreditacijskim područjem citopatologije) - 1 izvršitelj, i
 • radiologije - 2 izvršitelja

2.

 • medicinske biokemije i laboratorijske medicine - 1 izvršitelj

10. rujna 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13), te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 29. kolovoza 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar objavljuje:

 1. doktora medicine, specijaliste kliničke citologije - 1 izvršitelj/ica

28. srpnja 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/14-01/95, Ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-2 od 28. ožujka 2014. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 28. srpnja 2014. godine objavljuje:

 1. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj
 2. hitne medicine – 5 izvršitelja

7. srpnja 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 17. lipnja 2014. godine objavio je:

 1. 1 ( jednog ) KV kuhara
 2. 3 ( tri ) medicinske sestre/tehničara
Poziv na informativni razgovor kandidatima koji su ispunili osnovne uvjete za razmatranje možete pogledati OVDJE

17. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2014. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 17. lipnja 2014. godine objavljuje:

 1. 1 ( jednog ) KV kuhara
 2. 3 ( tri ) medicinske sestre/tehničara

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 74/14 18. lipnja 2014. godine

17. lipnja 2014. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanje ( N.N. br57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br 134/12 i 8/13 ) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2014. godine i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavljuje:

 1. Zdravstveno-laboratorijski tehničar (1 izvršitelj/ica)
 2. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj/ica)
 3. Stručni prvostupnik fizioterapije (6 izvršitelja/ice)
 4. Fizioterapeutski tehničar (2 izvršitelja/ice)
 5. Farmaceutski tehničar (1 izvršitelj/ica

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 74/14 18. lipnja 2014. godine

8. travnja 2014. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 8. studenog 2013. godine i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavila je NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno dosutnih radnika.

Poziv na informativni razgovor kandidatima koji su ispunili osnovne uvjete za razmatranje možete pogledati OVDJE
Liste kandidata sa uvjetima koji su određeni natječajem:

8. travnja 2014. godine

Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 8. travnja 2014. godine objavljuje:

24. ožujka 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12), te suglasnosti Ministarstva zdravlja KLASA: 100-01/14-03/28, Urbroj: 534-07-1-02-1-14-7 od 13. ožujka 2014. godine Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 20. ožujka 2014. godine objavljuje:

13. veljače 2014. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanje (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13 ) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 8.studenog 2013 i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavljuje:

22. siječnja 2014. godine

Vezano za JAVNI POZIV - za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina objavljen 7. siječnja 2014. godine Povjerenstvo za prodaju pokretnina u vlasništvu Opće županijske bolnice Vukovar 22. siječnja 2014. godine objavljuje:

7. siječnja 2014. godine

Temeljem suglasnosti Sanacijskog vijeća, Opća županijska bolnica Vukovar upućuje:

Odluke

28. srpnja 2022. godine

Na osnovu članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Ravnatelj je dana 28. srpnja 2022. godine donio sljedeću


27. srpnja 2022. godine

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravstva RH, klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 26. srpnja 2022. godine, donosi sljedeću


20. srpnja 2022. godine

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravstva RH, klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 19. srpnja 2022. godine, donosi sljedeću


18. srpnja 2022. godine

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravstva RH, klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 15. srpnja 2022. godine, donosi sljedeću


07. srpnja 2022. godine

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravstva RH, klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 06. srpnja 2022. godine, donosi sljedeće odluke o izabranim kandidatima po natječaju za prijam na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, za zanimanja:


03. ožujka 2022. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar Ravnatelj je dana 02. ožujka 2022. godine donio slijedeću:


07. listopada 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 06. listopada 2021. godine


24. rujna 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 22. rujna 2021. godine


23. rujna 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 21. rujna 2021. godine


16. rujna 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 15. rujna 2021. godine


14. rujna 2021. godine

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-02/13, urbroj: 534-04-1-1/3-21-05 od 01. srpnja 2021. i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 13. rujna 2021. godine, donosi slijedeću


14. rujna 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 13. rujna 2021. godine


14. rujna 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 13. rujna 2021. godine


04. kolovoza 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 03. kolovoza 2021. godine


23. srpnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 22. srpnja 2021. godine


12. srpnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 05. srpnja 2021. godine, donosi slijedeću


08. srpnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 06. srpnja 2021. godine, donosi slijedeću


07. srpnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 05. srpnja 2021. godine, donosi slijedeću


05. srpnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 02. srpnja 2021. godine, donosi slijedeću


30. lipnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 29. lipnja 2021. godine, donosi slijedeću Odluku o izabranim kandidatima po natječaju:


29. lipnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 29. lipnja 2021. godine, donosi slijedeću


07. lipnja 2021. godine

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-02/13, Urbroj: 534-04-1-1/2-21-3 od 15. travnja 2021. godine i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 02. lipnja 2021. godine, donosi slijedeću


23. travnja 2021. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Klasa: 100-01/20-02/15, Urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021., te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 23. travnja 2021. godine


21. travnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015), a nakon provedenog Natječaja za prijam specijalizanta, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 16. travnja 2021. godine


17. travnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 16. travnja 2021. godine


16. travnja 2021. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-02/15, Urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021., te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donosi dana 15. travnja 2021. godine Odluke o izmjenama odluka o izabranim kandidatima po natječaju za zvanja:


12. travnja 2021. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Klasa: 100-01/20-02/15, Urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021., te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 12. travnja 2021. godine


09. travnja 2021. godine

Na temelju pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/20-02/15, URBROJ: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj je dana 06. travnja 2021. godine donio odluke o izabranim kandidatima po natječaju za zapošljavanje zdravstvenih radnika-pripravnika u svrhu stjecanj prvog radnog iskustva za zvanja:


08. travnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 07. travnja 2021. godine


08. travnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 07. travnja 2021. godine


31. ožujka 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 30. ožujka 2021. godine


15. siječnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 14. siječnja 2021. godine


08. siječnja 2021. godine

Temeljem članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/2018 i 125/2019 ) i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj donosi


04. siječnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj je dana 28. prosinca 2020. godine donio


04. siječnja 2021. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj je dana 28. prosinca 2020. godine donio


29. prosinca 2020. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 28. prosinca 2020. godine


23. prosinca 2020. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 22. prosinca 2020. godine


11. prosinca 2020. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 10. prosinca 2020. godine


26. studenog 2020. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 25. studenog 2020. godine


24. studenog 2020. godine

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar donio je dana 23. studenog 2020. godine


14. listopada 2020. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/20-02/01, Urbroj: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar dana 13. listopada 2020. godine, donosi slijedeću


29. siječnja 2020. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijake bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 20. siječnja 2020. godine donio


31. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 18. prosinca 2019. godine


19. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 18. prosinca 2019. godine donio


17. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 17. prosinca 2019. godine donio


17. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 16. prosinca 2019. godine


12. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 11. prosinca 2019. godine


06. studenog 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja dopune Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/19-01/146, Urbroj: 534-03-2-2/3-19-09 od 22. listopada 2019. godine, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donosi slijedeću


16. rujna 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 13. rujna 2019. godine


11. rujna 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 10. rujna 2019. godine


30. kolovoza 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 29. kolovoza 2019. godine


27. kolovoza 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana je dana 26. kolovoza 2019. godine donio odluke o izboru specijalizanata iz:


12. kolovoza 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj je dana 09. kolovoza 2019. godine donio


26. srpnja 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 25. srpnja 2019. godine donio


05. srpnja 2019. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa 023-03/19-01/99, urbroj: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019., te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 03.sripnja 2019. godine, donosi odluke o izabranim kandidatima po natječaju:


26. lipnja 2019. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa 023-03/19-01/99, urbroj: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019., te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 24. lipnja 2019. godine, donosi odluke o izabranim kandidatima po natječaju:


23. svibnja 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 23. svibnja 2019. godine donio slijedeću:


16. svibnja 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 15. svibnja 2019. godine donio slijedeću:


18. travnja 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 18. travnja 2019. godine donio slijedeću:


18. travnja 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 16. travnja 2019. godine donio slijedeću:


18. veljače 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih
veterana donio je dana 15. veljače 2019. godine:


11. veljače 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih
veterana donio je dana 08. veljače 2019. godine:


01. veljače 2019. godine

Temeljem članka 85. Zakona o zdravstvenoj zastiti ("Narodne novine" broj 100/2018 ) i članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donosi sljedeću:


18. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 85. Zakona o zdravstvenoj zastiti ("Narodne novine" broj 100/2018 ) i članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donosi


14. prosinca 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 13. prosinca 2018. godine donio slijedeću:


15. studenoga 2018. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 16. ožujka 2018. godine, te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 14. studenoga 2018. godine donio slijedeću:


14. studenoga 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 14. studenoga 2018. godine donio slijedeće odluke o izabranim kandidatima po natječaju za radna mjesta:


13. studenoga 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 13. studenoga 2018. godine donio:


12. studenoga 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 08. studenoga 2018. godine odluke o ponovnom raspisivanju Natječaja za upućivanje liječnika na specijalizaciju iz:


09. studenoga 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 08. studenoga 2018. godine donio:


05. studenoga 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 05. studenoga 2018. godine donio:


02. studenoga 2018. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 023-03/18-01/48, urbroj: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018., te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 02. studenoga 2018. godine donio slijedeće odluke:


25. listopada 2018. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 023-03/18-01/48, urbroj: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018., te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 24. listopada 2018. godine donio slijedeće odluke o izabranim kandidatima po natječaju:


22. listopada 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( "Narodne novine" broj 83/2015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 19. listopada 2018. godine sljedeću


15. listopada 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 12. listopada 2018. godine:


07. rujna 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 06. rujna 2018. godine donio:


18. srpnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 17. srpnja 2018. godine donio:


13. srpnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 13. srpnja 2018. godine donio:


11. srpnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 10. srpnja 2018. godine donio:


14. lipnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 13. lipnja 2018. godine donio:


13. lipnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 12. lipnja 2018. godine donio:


24. svibnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 24. svibnja 2018. godine donio:


09. svibnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 09. svibnja 2018. godine donio:


16. travnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 16. travnja 2018. godine donio:


12. siječnja 2018. godine

Na osnovi članka a 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 11. siječnja 2018. godine donio:


12. siječnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je dana 11. siječnja 2018. godine donio:


09. siječnja 2018. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 09. siječnja 2018. godine slijedeće ODLUKE O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU za radna mjesta:


13. prosinca 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 13. prosinca 2017. godine:


13. studenog 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 10. studenog 2017. godine:


13. studenog 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 8312015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 10. studenog 2017. godine:


16. listopada 2017. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravstva od 13. siječnja 2017., te članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 13. listopada 2017. godine:


16. listopada 2017. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravstva od 13. siječnja 2017., te članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 13. listopada 2017. godine:


20. srpnja 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijska bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 20. srpnja 2017. godine:


28. lipnja 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 27. lipnja 2017. godine:


20. lipnja 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 20. lipnja 2017. godine:


14. lipnja 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 14. lipnja 2017. godine sljedeću:02. lipnja 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 01. lipnja 2017. godine:09. svibnja 2017. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12 i 120/12), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.N. br. 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravstva od 13. siječnja 2017. godine, te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dana 08. svibnja 2017. godine, donosi sljedeću Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto::28. ožujka 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Ravnatelj je donio dana 27. ožujka 2017. godine sljedeću:03. ožujka 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Ravnatelj je donio dana 03. ožujka 2017. godine sljedeću:02. ožujka 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 02. ožujka 2017. godine sljedeću:01. ožujka 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 28. veljače 2017. godine sljedeću:27. veljače 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 24. veljače 2017. godine sljedeću:07. veljače 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 06. veljače 2017. godine sljedeću:07. veljače 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 07. veljače 2017. godine sljedeću:06. veljače 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj je donio dana 06. veljače 2017. godine sljedeću:15. studenog 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 15. studenog 2016. godine sljedeću:15. studenog 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 14. studenog 2016. godine sljedeću:24. listopada 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 21. listopada 2016. godine sljedeću:07. listopada 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 06. listopada 2016. godine sljedeću:20. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 16. rujna 2016. godine sljedeću:16. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 15. rujna 2016. godine sljedeću:16. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 15. rujna 2016. godine sljedeću:15. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 15. rujna 2016. godine sljedeću:15. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 14. rujna 2016. godine sljedeću:14. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 13. rujna 2016. godine sljedeću:14. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 13. rujna 2016. godine sljedeću:07. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 06. rujna 2016. godine:06. rujna 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 05. rujna 2016. godine:21. lipnja 2016. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja i Pravilnika o mjerilima za primanje na pripravnički staž, te članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 21. lipnja 2016. godine:20. lipnja 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 20. lipnja 2016. godine:27. svibnja 2016. godine

Na temelju odredbi članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka 34. Statuta OŽB Vukovar, Stručno vijeće Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2016. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću:06. svibnja 2016. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, v.d. ravnatelj donio je dana 06. svibnja 2016. godine sljedeću:16. veljače 2016. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj donio je dana 16. veljače 2016. godine sljedeću:04. studenog 2015. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravlja RH od 16. lipnja 2015. godine, te članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj je dana 04. studenog 2015. godine, donio sljedeću:18. rujna 2015. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. godine, te članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj je dana 17. rujna 2015. godine, donio sljedeću:09. rujna 2015. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. godine, te članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj je dana 9. rujna 2015. godine, donio sljedeću:07. rujna 2015. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. godine, te članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj je dana 3. rujna 2015. godine, donio sljedeću:01. rujna 2015. godine

Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) Sanacijski upravitelj je dana 1. rujna 2015. godine, donio sljedeću:24. kolovoza 2015. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerama za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13), suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16. lipnja 2015. godine, te članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donosi dana 24. kolovoza 2015. godine sljedeću20. kolovoza 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj donio je dana 18. kolovoza 2015. godine sljedeću29. srpnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana a donio je dana 29. srpnja 2015. godine:

28. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 56. Statuta Opće županijeke bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Sanacijski upravitelj je dana 27. srpnja 2015. godine donio:

21. srpnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće zupanijske bolnice Vukovar donio je dana 20. srpnja 2015. godine:

21. srpnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće zupanijske bolnice Vukovar donio je dana 20. srpnja 2015. godine:

26. svibnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće zupanijske bolnice Vukovar donio je dana 26. svibnja 2015. godine:

24. veljače 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 24. veljače 2015. godine:

23. veljače 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 23. veljače 2015. godine:

13. veljače 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 12. veljace 2015. godine:

10. veljače 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 10. veljače 2015. godine:

10. veljače 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 10. veljače 2015. godine:

08. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zastiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12), i članka 56. Statuta OŽB Vukovar, Sanacijski upravitelj je dana O8. siječnja 2015. godine donio

23. prosinca 2014. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 23. prosinca 2014. godine

22. rujna 2014. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 22. rujna 2014. godine:

21. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), i članka 56. Statuta OŽB Vukovar, sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je dana 21. kolovoza 2014. godine donio:

18. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), i članka 56. Statuta OŽB Vukovar, sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je dana 18. kolovoza 2014. godine donio:

14. srpnja 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), i članka 56. Statuta OŽB Vukovar, Sanacijski upravitelj je dana 14. srpnja 2014. godine donio:

Mjerila za prijem kandiata možete vidjeti ovdje:

14. srpnja 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), i članka 56. Statuta OŽB Vukovar, Sanacijski upravitelj je dana 14. srpnja 2014. godine donio:

Mjerila za prijem kandiata možete vidjeti ovdje:

9. svibnja 2014. godine

Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13), sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je dana 9. svibnja 2014. godine donio:

15. travnja 2014. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 8. studenog 2013. godine i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavila je NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno dosutnih radnika. Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12), i članka 65. Statuta OŽB Vukovar, Sanacijski upravitelj je dana 15. travnja 2014. godine, donio:

Tablice za bodovanje kandidata:

06. ožujka 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 6. ožujka 2014. godine:

01. veljače 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 1. veljače 2014. godine:

30. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je donio:

Specijalizacije

12. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 11. prosinca 2019. godine


07. studenog 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veteran a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( "Narodne novine" broj 83/2015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 06. studenog 2017. godine:27. listopada 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veteran a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( "Narodne novine" broj 83/2015 ) Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 25. listopada 2017. godine:23. listopada 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 20. listopada 2017. godine sljedeću:19. listopada 2017. godine

Na osnovi članka 21. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 18. listopada 2017. godine sljedeću:20. siječnja 2016. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 19. siječnja 2015. godine:

da se Matea Bogović, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz kliničke radiologije, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz kliničke radiologije OŽB Vukovar.20. siječnja 2016. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 83/2015), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 19. siječnja 2015. godine:

da se Miron Resli, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz kliničke radiologije, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz kliničke radiologije OŽB Vukovar.21. kolovoza 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 29. srpnja 2015. godine:

Da se Jelena Omazić, magistra medicinske biokemije, uputi na specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.20. kolovoza 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana donio je dana 18. kolovoza 2015. godine:

Da se Josipa Bošnjak, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz patologije (sa akreditacijskim područjem iz citopatologije), a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz patologije (sa akreditacijskim područjem iz citopatologije).07. svibnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opce županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 06. svibnja 2015. godine:

Da se Ivan Kotris, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz pulmologije, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz pulmologije.

07. svibnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08 ), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 06. svibnja 2015. godine:

Da se Dajana Kujadin Kenjereš, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz opće interne medicine, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz opće interne medicine.

16. travnja 2015. godine

Na osnovi članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 16. travnja 2014. godine:

da se Nenad Čekić, doktor medicine, uputi na specijalizaciju iz opće kirurgije, a prema Prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz opće kirurgije.

23. siječnja 2015. godine

Temeljem 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 23. siječnja 2015. godine:

21. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine" broj 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 21. siječnja 2015. godine:

21. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ("NN" broj 154/08),Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 21. siječnja 2015. godine:

 1. fizikalne medicine i rehabilitacije
 2. reumatologije
 3. pedijatrije
 4. psihijatrije
 5. radiologije
 6. opće interne medicine
 7. opće kirurgije

28. srpnja 2014. godine

Temeljem članka 56. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/14-01/95, Ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-2 od 28. ožujka 2014. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ("Narodne novine" br. 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 28. srpnja 2014. godine objavljuje:

 1. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj
 2. hitne medicine – 5 izvršitelja

10. veljače 2014. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12) i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN-154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 7. veljače 2014. godine:

8. studenog 2013. godine

Na osnovi članka 59.a stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12) i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( "Narodne novine" broj 154/08 ), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donosi slijedeće odluke:

Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja

17. prosinca 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 08. prosinca 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

30. srpnja 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 30. lipnja 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

07. srpnja 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 23. lipnja 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

17. veljače 2017. godine

Ministar zdravstva Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Vukovar, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz patologije i citologije, temeljem članka 140. stavka 5. i. 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71110, 139/10,22/11,84/11, 12112,70112,82/13, 159/13,22/14 i 70116), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj 100111, 133/11, 54/12, 49/13, 139114, 116115, 62/16 i 69/16) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine

 

3. travnja 2014. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravlja od 27. ožujka 2014. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedena rješenja u PDF formatu možete pogledati ovdje:

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: OBV Web Team :=-