Pocetna strana > Povjerenstvo za lijekove
Članovi Povjerenstva za lijekove Opće županisjke bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana:
 1. Ivana Pavlović, dr.med. - predsjednik; zamjena: Nikolina Ljubičić-Marković, dr.med.
 2. Dragana Pintar, dr.med. - član; zamjena: Sanja Galić, dr.med.
 3. Dr.sc. Biserka Kovač, dr.med. - član; zamjena: Sanja Svalina, dr.med.
 4. Biljana Bunjevac-Horvatić, dr.med. - član; zamjena: Vladimir Horvatić, dr.med.
 5. Ljerka Šumski, dr.med. - član; zamjena Gordana Marjanović, dr.med.
 6. Davor Bandić, dr.med. - član; zamjena: Željka Nakić-Merki, dr.med.
 7. Nikolina Ljubičić-Marković, dr.med.; zamjena: Anamarija Gulić, dr.med.
 8. Maša Pušić, mag.iur.- član; zamjena: Ilija Ostojić, mag.iur.
Povjerenstvo je zaduženo za:
 • Nadziranje ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi
 • Dostavljanje Sanacijskom vijeću i Sanacisjkom upravitelju tromjesečnog financijskog izvješća o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u zdravstvenoj ustanovi
 • Koordiniranje aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu
 • Procjenjivanje opravdanosti korištenja lijekova na posebnim listama lijekova Zavoda, te odobravanje primjene lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine
 • Praćenje potrošnje lijekova i medicinskih proizvoda, te predlaganje konkretnih mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi
 • Dostavljanje analize potrošnje lijekova po ustrojstvenim jedinicama Sanacijskom upravitelju najmanje tromjesečno
Obrasci i tiskanice potrebni za rad povjerenstva:
E-mail adresa za kontakt: povjerenstvo-za-lijekove@ob-vukovar.hr
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacijeKontakt
-=: HTML: Damir Matijašević :=-