Poliklinika / Dijagnostika – Neurolgoja

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
NE0 - NEUROLOGIJA AMB. 1
NE7 - NEUROLOGIJA AMB. 2
NE9 - NEUROLOGIJA AMB. 3
N10 - NEUROLOGIJA AMB. 4
N11 - NEUROLOGIJA AMB. 5
NE4 - LABORATORIJ ZA EMG, EMNG 1
N12 - LABORATORIJ ZA EMG, EMNG 2
N15 - LABORATORIJ ZA EMG, EMNG 3
NE3 - LABORATORIJ ZA EEG
NE2 - NEU. DIJ. UZV, TCD, DOPLER KAROTIDA
NE5 - ULTRAZVUK - TCD
NE8 - NEUROLOŠKA DIJAGN. LAB. ZA EVOCIRANE POTENCIJALE

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.