Poliklinika / Dijagnostika – Fizikalna medicina

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
FI8 - FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA - AMBULANTA 2
FI5 - FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA - AMBULANTA 3

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.