Početna strana > Odjel za patologiju i citologiju
Odjel za patologiju i citologiju - Početna strana
Prvi podaci vezani uz djelatnost patologije u Općoj bolnici Vukovar spominju se u ugovoru između grada Vukovara i Kongregacije milosrdnih sestara "Sv. Križa", prema kojemu, uz osnovne djelatnosti, bolnica je imala i nekoliko pratećih, kao što su mrtvačnica sa prosekturom. Bolnica časnih sestara "Sv. Križa" počela je s radom 14. rujna 1940., ali nam nije poznato kako su se zvali ljudi koji su u to vrijeme radili u prosekturi.
Odjel za patologiju i citologiju Opće bolnice Vukovar počeo je sa radom 1981. godine. Patolog je bio dr. Zdravko Tomašević, a iste godine na specijalizaciju iz medicinske citologije upućen je dr. Vladislav Nadaš. Nekoliko godina prije početka samostalnog rada odjela, operateri iz Opće bolnice Vukovar su materijale za patohistološku analizu slali u Opću bolnicu Vinkovci i Klinički bolnički centar Zagreb.
Ginekolozi su PAPA razmaze za citološku analizu slali u Kliničku bolnicu Osijek. Povratkom sa specijalizacije 1985. godine dr. Vladislava Nadaša, osniva se Odsjek za citodijagnostiku i time započinje potpunija citološka dijagnostika.
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-