Početna strana > Organizacija
Organizacija OB Vukovar
O bolnici
Opća bolnica Vukovar ustrojena je kao zdravstvena ustanova u vlasništvu Županije vukovarsko-srijemske. Posluje sukladno ugovoru sklopljenom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim je definiran broj bolesničkih postelja, te broj i vrsta dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda koje bolnica nudi kao usluge
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-