Početna strana > Organizacija
Organizacija NMB Vukovar
O bolnici
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar ustrojena je kao zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Posluje sukladno ugovoru sklopljenom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim je definiran broj bolesničkih postelja, te broj i vrsta dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda koje bolnica nudi kao usluge
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-