Odjel za patologiju i citologiju

Osoblje Odjela čine dva specijalista patologa, od kojih je jedan i specijalist sudske medicine, jedan specijalist kliničke citologije, jedan laboratorijski inženjer, tri laboratorijska tehničara, jedan pomoćnik obducenta, administrativni djelatnik i spremačica.

Liječnici-specijalisti

mr.sc. Anto Blažanović, dr.med., spec. patologije i sudske medicine
Mladen Ugljarević, dr.med., spec. patologije
Iva Mardešić, dr.med., spec. kliničke citologije