Početna strana > Natječaji u tijeku
Izjava o sukobu interesa
Natječaj otvoren od 24-05-2019 do ... Download dokumentacije: Izjava o sukobu interesa.zip
PCBR-Projektna_dokumentacija-savjetovanje_6.5.2019
Natječaj otvoren od 06-05-2019 do 13-05-2019... Download dokumentacije: Projekti_na_savjetovanje_6.5.zip
PCBR-Projektna dokumentacija – savjetovanje_25.3.2019
Natječaj otvoren od 25-03-2019 do 01-04-2019... Download dokumentacije: Projekti_na_savjetovanje_25.3.zip
Projektna dokumentacija
Natječaj otvoren od 12-12-2018 do 20-12-2018... Download dokumentacije: Projekt_gradenja.ZIP
Izjave uz dokumentaciju o nabavi
Natječaj otvoren od 01-01-2018 do 31-12-2018... Download dokumentacije: Izjave uz DON.zip
Registar ugovora sa realizacijom
Natječaj otvoren od 01-01-2015 do 31-12-2018... Download dokumentacije: Registar ugovora sa realizacijom.zip
Plan nabave
Natječaj otvoren od 01-01-2012 do 31-12-2018... Download dokumentacije: Plan nabave.zip
Poziv za dostavu inicijalnih ponuda_Analiza tržišta
Natječaj otvoren od do ... Download dokumentacije: Poziv za dostavu inicijalnih ponuda.zip
Izvješće o provedenom savjetovanju-16.08.2017_oprema
Natječaj otvoren od do ... Download dokumentacije: Izvješće o provedenom savjetovanju_16.08.2017..pdf
Poziv za savjetovanje_DON_za _opremu
Natječaj otvoren od do ... Download dokumentacije: DON_ZA_SAVJETOVANJE_16.08.17.zip
Postupak provođenja nabave do 200.000 robe 500.000 radova
Natječaj otvoren od do ... Download dokumentacije: Postupak_provođenja_nabave_do_200.000_robe_500.000_ radova.zip
Natječaj otvoren od do ... Download dokumentacije:

Ukupno 12 natječaj(a).

Datoteke s dokumentacijom su u WinZip formatu. Evaluacijsku verziju možete skinuti ovdje