Ovim Vas putem informiramo da redizajniranom webu NMB Vukovar možete pristupiti na http://ob-vukovar.hr