Postav Ratna bolnica
Za vrijeme opsade Vukovara (25.8.–18.11.1991.) postojeća bolnica je postala Vojna bolnica. Gornja četiri kata bila su uništena u bombardiranjima i moglo se koristiti samo prizemlje, podrum i atomsko sklonište.
Nakon Domovinskog rata zgrada je adaptirana i ponovno služi svojoj namjeni Opće bolnice. U dijelovima koji su se koristili za vrijeme opsade izvedeno je mjesto sjećanja. Bolnica i dalje koristi za potrebe pacijenata, osoblja, distribuciju hrane komunikaciju kroz te prostore postava.
 
     
HTML & SWF: D. Matijašević
Autori postava: Ž. Kovačić i I. Propadalo