Predavanja > Odabrano predavanje

Fresubin renal - ent. prehrana bubrežnog bolesni - 19.2.2014.
U četvrtak, 20. veljače 2014. godine u edukacijskoj dvorani Opće županijske bolnice Vukovar u sklopu Programa trajne medicinske izobrazbe za liječnike u 13:30 sati održano je predavanje "Fresubin renal - enteralna prehrana bubrežnog bolesnika" (prof.dr.sc. Lada Zibar).

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-