Početna strana > Odjel za laboratorijsku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu
Odjel za laboratorijsku i transfuzijsku medicinu - PCR test na osobni zahtjev
Od 1.4.2021. na osobni zahtjev mogu se odraditi sljedeći testovi:
PCR testiranje na SARS-Cov-2
Naziv Metoda Cijena
SARS-Cov-2 POTC RT-PCR 650,00 kn (hrvatski jezik)
SARS-Cov-2 POTC RT-PCR 750,00 kn (engleski jezik)

Uzorak je bris nazo/orofarinksa. Uzorkovanje je od 9 do 10 h svaki radni dan i subotom.

Nalaz se izdaje unutar 24 sata.

Prethodno naručivanje pacijenta je obavezno na broj telefona: 032/ 452-132

Nalaz testa vrijedi kao potvrda za putovanje i prelazak granice.

Serološko testiranje antitijela na SARS-Cov-2

Naziv Metoda Cijena
SARS-Cov-2-IgG (kvalitativno) CMIA Abbott 220,00 kn
SARS-Cov2-IgG (kvantitativno) CMIA Abbott 300,00 kn
SARS-Cov-2-IgM (kvalitativno) CMIA Abbott 200,00 kn

Uzorak je venska krv. Uzorkovanje je od 8 do 10 h svaki radni dan i subotom.

Nalaz se izdaje unutar 48 sati.

Nalazi se podižu na administrativnom prijemu Odjela za laboratorijsku i transfuzijsku medicinu (u suterenu glavne zgrade NMB Vukovar).

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-