EU2

 

Razvoj prekogranične telekonzultacijske mreže zdravstvenih institucija u radu s kardiovaskularnim bolestima

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

NAZIV PROJEKTA

„Development of Cross Border Cardiovascular Diseases Teleconsultation Network in Health Institutions“ (HR-RS 294 Heart Net)

VODEĆI PARTNER

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
PARTNER NA PROJEKTU: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

UGOVORENA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.170.481,77 €, od toga za NMB Vukovar: 495.691,08 € (cca 3.648.236,78 kn).
U okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014.-2020. iznos EU potpore – 85% ugovorene vrijednosti

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01.07.2019. – 30.11.2021.

VODITELJ PROJEKTA

mr. sc. Vesna Bosanac, dr.med.spec.pedijatar

UKRATKO O PROJEKTU

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostvu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020. koji se projekti financiraju iz sredstava fondova Europske unije.

Po preporuci Vukovarsko-srijemske županije (gđe Z.Čobanković) Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine za projektnog partnera je odabrao NMB Vukovar.

Projekt NMB Vukovar odnosi se na investicijsko ulaganje u opremanje Odjela za internu medicinu nabavom kardiološke opreme procijenjene vrijednosti 411.000 € (cca 3.082.500,00 kuna), izradu studije o kardiovaskularnim bolestima i utjecajima na nastanak istih kod pacijenata NMB Vukovar, te razmjenu iskustava i tehničko umrežavanje u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga koje se pružaju kardiovaskularnim pacijentima.

Aktivnosti po planu nabave za NMB Vukovar:

  1. Izrada dokumentacije, provedba postupka nabave, ugovaranje vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom
  2. Izrada dokumentacije, provedba postupka nabave, ugovaranje vanjskog stručnjaka za izradu kliničke studije
  3. Izrada dokumentacije, provedba postupka nabave, ugovaranje vanjskog stručnjaka za početnu konferenciju
  4. Ugovaranje vanjskog stručnjaka za organizaciju edukacija i studijskog putovanja za ukupno 30 zdravstvenih djelatnika
  5. Izrada dokumentacije, provedba postupka nabave, ugovaranje i dobava opreme: telemetrija, UZV, holter EKG, defibrilator i oprema za videokonferenciju- (procijenjena vrijednost 411.000 €)

 

Ciljevi:

  1. 10.000 osoba – kardioloških pacijenata pokriveno poboljšanom zdravstvenom zaštitom. Poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi pacijenata obavljanjem zdravstvene zaštite kroz dijagnostiku sa opremem nabavljenom projektom, kao i telemedicinskim konzultacijama.
  2. 1 zajednički razvijena usluga koja omogućuje bolju kvalitetu zdravstvene zaštite – uspostavljena prekogranična telemedicinska mreža
  3. 30 osoba – edukacija radnika kod partnerskih bolnica koji će metodama i aktivnostima projekta provoditi poboljšanu dijagnostiku i liječenje kardiološkim bolesnicima