Događanja

Naputak MIZ-a - 17.3.2020.
Svi elektivni operativni zahvati, te dijagnostički i terapijski postupci koji nisu hitni se prema naputku Ministarstva zdravstva odgađaju do 30. ožujka 2020. godine.
Sve hitne ambulante i bolnički odjeli rade kao i do sada kroz 24 sata, ali je dužnost prilikom dolaska u polikliničku ambulantu i hitne ambulante poštivati naputke nacionalnog kriznog stožera i održavati razmak između osoba najmanje 1 metar.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-