Događanja

COVID-19 infekcija - 17.3.2020.
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana prema naputcima Ministarstva zdravstva ima osiguran smještaj za osobe koje imaju indikaciju za bolnički nadzor i dijagnostiku izloženosti prema COVID-19 infekciji.
Epidemiolozi i liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu najaviti takvog bolesnika u dežurnu infektološku ambulantu bolnice.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-