Događanja

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku - 12.12.2019.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 82. sjednici Odbora, održanoj 11. prosinca 2019. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. listopada 2019. godine.

Sjednici odbora predsjedala je doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med. Među prisutnima bio je i ministar zdravstva Republike Hrvatske prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med. Opću županijsku bolnicu Vukovar i bolnicu hrvatskih veterana predstavljali su ravnateljica mr.sc. Vesna Bosanac, dr.med., zamjenik ravnatelja doc.dr.sc. Siniša Maslovara, dr.med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Zoran Aleksijević, dr.med. i glavna sestra bolnice i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku.PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-