Događanja

II Znanstveno stručni skup dr. Vladimir Emedi - 15.2.2016.
Lions klub Vukovar zajedno sa Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana, te Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru organizirao je II Znanstveno stručni skup dr. Vladimir Emedi, u povodu obilježavanja 24. Svjetskog dana bolesnika.

Taj se dan obilježava kako bi se ukazalo na potrebe i prava bolesnih i nemoćnih, organizirala pomoć i poboljšala zdravstvena skrb, a vukovarski lionsi žele se ovom prigodom zahvaliti svima onima koji skrbe o bolesnicima ,a to su zdravstveni i nezdravstveni radnici te brojni drugi djelatnici i volonteri koji svojim plemenitim radom brinu o potrebama bolesnih, svi oni koji su u središte svoga djelovanja stavili bolesnika i njegove potrebe.

Znanstveni skup od ove godine nosi ime po uglednom vukovarskom liječniku-ortopedu Vladimiru Emedi koji je i sam bio članom niza stručnih, civilnih, humanitarnih i sportskih udruga, te tijekom života, dobio veliki broj priznanja i odličja za svoj nesebičan rad i doprinos lokalnoj zajednici.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-