Događanja

Studenti fizioterapije - 13.1.2016.
Studenti veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru u okviru nastavnog plana dio predavanja slušaju u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana. Na slici su zajedno sa glavanom sestrom bolnice, Agnezom Aleksijević, mag.med.techn.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-