Događanja

Sajam fizioterapije 2015 - 9.9.2015.
U povodu Međunarodnog dana fizioterapije 8 rujna 2015. godine Lions klub Vukovar je u suradnji sa Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana i Veleučilištem Lavoslav Ružička u Vukovaru organizirao prvi Sajam fizioterapije u RH. Na Sajmu fizioterapije prikazana je najsuvremenija oprema i najnovije tehnike koje fizioterapeuti primjenjuju u svom radu, kao i sam sustav školovanja. Nakon izložbenog dijela uslijedilo je stručno predavanje za fizioterapeute i studente, a predavači su bili Vesna Šeper, dipl. physioth, pred., Dr. Nikolina Ljubičić Marković, spec. fizijatar i reumatolog i Adrijana Markanović, dipl.physioth.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-