Događanja

Hiponatremija u neuroloških bolesnika - 27.11.2014.

Dana 27.studenog 2014.g. u 13.30 h u Edukacijskoj dvorani Opće županijske bolnice Vukovar, u okviru Plana predavanja trajne izobrazbe liječnika, predavanje pod naslovom „Hiponatremija u neuroloških bolesnika – prikaz 2 bolesnika“ održala je Vesna Kerek, dr.med.

U svom predavanju, dr. med. Vesna Kerek je istaknula kako je hiponatremija (serumski natrij < 135 mEq/L) važan i čest elektrolitski poremećaj, koji se najčešće javlja kao komplikacija velikog broja različitih bolesti i/ili njihovog liječenja, uključujući brojne bolesti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a).

Praćenje razine serumskog natrija uz rano prepoznavanje neuroloških simptoma hiponatremije, poznavanje patofizioloških mehanizama koji dovode do hiponatremije, te pravovremenu i adekvatnu terapijsku intervenciju, može prevenirati razvoj teških neuroloških komplikacija i potencijalno loših ishoda.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-