Događanja

Simpozij - 22.11.2009.

Dana 17. studenog 2009. godine u Pastoralnom centru "Sveti Bono" Župne crkve Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru održan je već tradicionalni 5. znanstveno-stručni simpozij - Ratna bolnica Vukovar 1991. godine, koji od ove godine nosi ime preminulog voditelja kirurgije Ratne bolnice Vukovar "Dr. Juraj Njavro".

Organizator simpozija bila je Opća bolnica Vukovar i Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. - Županijski ogranak Vukovar. Organizacijski odbor činili su: Mr.sc. Vesna Bosanac, Dr. Štefan Biro i Binazija Kolesar, vms.

Među eminentnim predavačima posebno bi istaknuli predavanje ratnog ministra zdravstva prof.dr.sc. Andrije Hebranga na temu "Uloga i značaj hrvatskih liječnika dragovoljaca u Domovinskom ratu".


PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-