Opća županijska bolnica Vukovar
i bolnica hrvatskih veterana
Posjetite muzej u sklopu bolnice:
Mjesto sjećanja, vukovarska bolnica 1991

NAJNOVIJA DOGAĐANJA
Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku - 12.12.2019.
Prihvaćen Prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad bolnicom na Republiku Hrvatsku
6. postdiplomski tečaj o vrtoglavicama - 30.11.2019.
Održan tradicionalni 6. postdiplomski tečaj s međunarodnim sudjelovanjem "NOVE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU VRTOGLAVICA"
Nagrada doc.dr.sc. Siniši Maslovari - 14.11.2019.
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek dodijelilo nagradu za izdavačku djelatnost "Akademik Andrija Štampar" za 2019. godinu
Simpozij o palijativi s međunarodnim sudjelovanjem - 14.10.2019.
U Hrvatskom domu Vukovar od 17. do 19. listopada održat će se međunarodni simpozij "Cjelovita skrb za palijativnog bolesnika"
OBAVIJESTI
     
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacijeKontakt